Erasmus +

A l'escola, el curs 2015-2016 hem començat a treballar un projecte Erasmus + en col·laboració amb 4 paisos més: Estònia, Itàlia, Portugal i Eslovàquia, qui s'encarrega de coordinar el projecte.

Aquest projecte es titula "Spring Celebration", està relacionat amb el reciclatge i el medi ambient i durarà fins al juny del 2018.

Durant els 3 cursos realitzarem tot tipus d'activitats relacionades amb el tema i rebrem la visita d'alguns mestres de les altres escoles. De la mateixa manera, alguns/es mestres de la nostra escola podran anar a veure les altres escoles i així coordinar la resta d'activitats, intercanviar materials dels alumnes, les mascotes de cada escola i veure com estan treballant el projecte a cada país.

Si voleu, podeu visitar la web del projecte fent "click" a la imatge que teniur a la dreta.
http://spring-celebration.edupage.org/