Finalitats educatives

L'escola Salvador Espriu és una escola pública, catalana i innovadora que està en permanent canvi adaptant-se any rere any a la societat que l'envolta.

Contribuïm al creixement personal dels nostres alumnes en el seu procés de socialització i individualització, desenvolupant al màxim les seves capacitats i competències, esdevenint així ciutadans responsables, compromesos, crítics i actius envers la societat.

A la nostra escola volem:

- Formar persones que siguin capaces d'adaptar-se als canvis i poder decidir en el seu futur. Persones autònomes que puguin ser part activa de la societat canviant en la qual vivim, de forma responsable.

- Ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur, que pretén la millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l'ús habitual de les TAC, l'impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa.