Activitats

1.- MY SCHOOL

Realitzar pòsters amb informació sobre l'escola, mestres, activitats, assignatures, informació geogràfica i tot allò important i únic de la nostra zona.

2.- TOURIST GUIDE

Crear power points amb informació cultural, històrica, musical del nostre país.

3.- RAINBOW

Treballar els diferents contenidros de reciclatge, els seus colors i la correcta separació de materials. Crear normes de separació de residus a l'escola explicant la importancia del reciclatge.

4.- LAND ART

Introduir l'art natural, coneixent els artistes més representatius d'aquest moviemtn a Europa, els seus principis, definició i forma. Els alumnes fan les seves propies creacions artístiques basades en "Land Art".

5.- OLYMPIC GAMES

Celebrar el dia de l'esport per a tots els estudiants mostrant als alumnes la importància de l'esport a la nostra vida diària.

6.- PAPER PYRAMID

7.- BATTERY COLLECTING

8.- HAPPY EATER

9.- FISH IN THE WATER

10.- SUPERMAN IN ACTION

11.- SPRING CELEBRATION FESTIVAL

12.- ENVIRONMENTAL EDUCATION